Zpracování osobních údajů

Správce os. údajů: David Ječmenka s.r.o., IČO 08175772


Účel zpracování os. údajů: poskytnutí vyžádané kalkulace nebo uzavření a plnění smlouvy.

V případě cookies je účelem zpracování zajištění funkčnosti webu, personalizace obsahu a analýza návštěvnosti. Příjemcem cookies je vedle správce os. údajů i společnost Google Inc. v rámci používání nástroje Google Analytics.


Právní základ zpracování: nezbytnost uzavření a plnění smlouvy a v případě cookies oprávněný zájem na funkčnosti našich webových stránek pro naše návštěvníky a zlepšení a zefektivnění jejich budoucího fungování. Proti zpracování cookies tímto způsobem můžete vznést námitku prostřednictvím kontaktu v záložce kontakt. Můžete také prohlížeč zakázat cookies.